Voorlopige stop DDWW

Het zal jullie niet verbazen: gezien de toename in corona-besmettingen en de aangescherpte maatregelen stoppen we met de groepswandelingen op donderdagmorgen.

Hoe spijtig we het ook vinden, we zien geen kans om het het zodanig te organiseren dat we ons aan de regels houden en het toch leuk blijft.

We hopen jullie op een later te bepalen tijdstip weer terug te zien, hou de website in de gaten.

Koninklijke onderscheiding voor Benny ter Huurne

Tijdens onze algemene leden vergadering op 26 oktober werd Benny ter Huurne benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Benny is al ruim 45 jaar als vrijwilliger actief binnen onze vereniging. Benny kreeg de bijbehorende decoratie opgespeld door Rob Welten, de burgemeester van Haaksbergen.

Als gepassioneerd wandelaar werd Benny in 1976 lid van onze vereniging. hij raakte al snel betrokken bij de organisatie van wandeltochten. Tegenwoordig is hij voorzitter van de Commissie Wandelevenementen en o.a. verantwoordelijk voor de routes, de vergunningaanvragen bij de gemeente en de contacten met terreineigenaren. Daarnaast zorgt hij voor het technisch onderhoud van clubhuis Het Gängelhuuske.

Vrijwilliger in hart en nieren
Benny woont in kerkdorp Buurse, waar hij ook al 45 jaar de techniek voor de Buurse Revue verzorgt. Daarnaast is hij al 40 jaar voorzitter van dorpsblad Oons Dörpke en is hij als chauffeur en roostermaker actief voor de Buurtbus. Kortom: een vrijwilliger in hart en nieren, die wij van harte feliciteren met zijn welverdiende onderscheiding.

Grote Twentse Midwinterhoornwandeling afgelast.

Even als in 2020 hebben de organisatoren van de jaarlijkse  Midwinterhoornwandeling moeten besluiten om deze wandeling ook in 2021 te moeten af te lasten. Deze zou worden gehouden op  19 december 2021 vanuit Buurse.

De organisatie, de Midwinterhoornblazers, arfgood Buurse en Wandelkring DIO Haaksbergen, vindt het onverantwoord om deze wandeling, waaraan vele duizenden wandelaars deelnemen door te laten gaan.

Algemene Ledenvergadering op dinsdag 26 oktober

Het bestuur nodigt hierbij alle leden uit voor deze ledenvergadering.

Datum:                      26 oktober 2021

Aanvang:                   20.00 uur.

Plaats:                       Het Bakkershuis Haaksbergen.

 Jullie hebben het jaarverslag 2019 en 2020 met daarin de voor deze ALV van belang zijnde stukken al ontvangen. Neem de jaarverslagen 2019 en 2020 mee.

Volgens de statuten hebben alle leden toegang tot onze Algeme­ne Leden Vergadering.

Leden van 16 jaar en ouder kunnen ook bij volmacht stemmen. De volmacht dient voor aanvang van de vergadering te worden ingeleverd. Eén lid kan slechts voor één ander lid als gemachtigde optreden.

Wij hopen dat velen aanwezig zullen zijn op onze Algemene Leden Vergade­ring om mee te praten over het wel en wee van onze vereniging.

 Voor het bijwonen van deze vergadering dienen jullie te beschikken over een geldig coronatoegangsbewijs en dienen jullie je vooraf aan te melden. Dit kan per mail bestuur@wkdio.nl, of telefonisch bij Hennie Klootwijk 053-4351740 voor maandag 25 oktober.

Wij hopen jullie allen te mogen begroeten op onze  Algemene Leden Vergade­ring.

Namens het bestuur

Henk Heijman, voorzitter

 

Agenda

(voor de uitgebreide agenda zie het jaarverslag 2020)

 1. Opening door de voorzitter
 2. Notulen van de Algemene Leden Vergadering maandag 23 april 2019
 3. Ingekomen stukken betreffende deze vergadering.
 4. Verslag financiële commissie 2019 en 2020
 5. Benoeming financiële commissie 2021
  Aftredend en niet terstond herkiesbaar is Anne van Adrichem
 6. Vaststellen contributie 2021 en 2022
 7. Voorstellen
 8. Benoeming diverse commissies en werkgroepen
 9. Acties
 10. Mededelingen / bespreking komende wandeltochten 2021/2022
 11. Bestuursverkiezingen
 12. Bestuurs- en / of commissiemededelingen
 13. Huldigingen
 14. Kennis maken met de Burgemeester van Haaksbergen
 15. Sluiting door de voorzitter

 

 

De zomeravondwandelingen gaan door

Gelet op de verruimende maatregelen rondom het Corona virus heeft de Wandelkring DIO uit Haaksbergen besloten om de zomeravondwandelingen dit jaar door te laten gaan, de wandelingen die op de woensdag doorgaan zijn:

 • 14 juli Buffetrestaurant Captain Jack, Broekheurnerweg 27 Buurse
 • 21 juli Gängelhuuske, Molenstraat 56  Haaksbergen
 • 28 juli Camping Twente, Oude Deldenerweg 1 Enschede
 • 4 augustus Camping Scholtenhagen, Scholtenhagenweg 30 Haaksbergen
 • 11 augustus Pannenkoekhuis Erve de Hoge Esch, Alsteedseeg 38 Buurse
 • 12 augustus Café Halfweg, Pastoor Ossestraat 40 Beckum

Men kan kiezen uit 5 of 10 km en kan starten tussen 18:30 en 19:30.

LET OP

Voorinschrijving is verplicht en er dient vooraf per bank betaald te worden. De sluiting van de voorinschrijving is om 12:00 u. de woensdag van de betreffende avondwandeling.

Inschrijfgeld

 • € 2,50 exclusief medaille
 • € 4,00 inclusief medaille
 • € 2,00 voor basisschoolkinderen inclusief medaille

Er worden maximaal 200 deelnemers per avond toegelaten!

Na-inschrijving is absoluut niet mogelijk!

Inschrijfadres: bestuur@wkdio.nl naam en woonplaats opgeven van elke deelnemer!

Inschrijfgeld overmaken op bankrekening NL48 RABO 0324 2085 96 tnv Wandelkring DIO, vermeld duidelijk uw naam en voor wie u betaald.

Op de avond zelf meld u zich bij het inschrijfbureau zodat wij de deelnemers kunnen aankruisen en u de startkaart en route kunnen meegeven. Heeft u voor meerdere personen ingeschreven dan meld 1 persoon zich bij het startbureau.  Geef elkaar bij het start en finishbureau de ruimte.

Uiteraard gelden de volgende regels:

 • blijf thuis als je verkouden of grieperig bent (of iemand in je huishouden).
 • vanaf 19 jaar houd je te allen tijde 1,5 meter afstand.
 • handen schudden doen we even niet.
 • maximaal 10 minuten voor aanvang dat je wilt starten aanwezig.
 • Start direct na het inschrijven de startlocatie.