Verslag kerst wandeling

Kerstwandeling 2022. Kerstwandeling na twee jaar weer mogelijk.

De voorbereidingen
Na twee jaar was het weer mogelijk om de Kerstwandeling te organiseren. In 2020 en 2021 kon deze wandeling, die al jaren lang ons wandeljaar afsloot, niet doorgaan evenals de grote Twentse Midwinterhoornwandeling. Deze zouden we voor de vierde keer organiseren samen de Haaksbergse Midwinterhoornblazers. Jammer maar het zij zo. Haaksbergen moet nu weer een lange periode wachten voordat de altijd mooie en gezellige wandeling weer op de agenda zal staan.

De Kerstwandeling werd veel jaren georganiseerd vanaf Recreatiehof ’t Stien’nboer. Jammer genoeg konden wij hier niet meer starten de camping stond in de verkoop (inmiddels al verkocht). Gelukkig vonden we op zeer korte afstand van de camping een nieuwe startplaats namelijk ‘het Schuttershoes’. De vrijwilligers van de schutterij waren goede gastheren, er kon met hen ook goed overlegd worden.
Onze vrijwilligers waren de dagen voor de kerst bezig met de voorbereiding, inkopen voor de rustplaats, materiaal klaarzetten zoals banken, tafels, gastoestellen, koffie- apparatuur, pannen ect. Al die spullen werden naar de rustpost gebracht. Alles werd op deze post al klaar gezet. Het startbureau werd voor zo ver dan kon ingericht.
Op de 1e kerstdag werd door Anny en Marleen de route met pijlen uitgezet, hetgeen geen pretje was in de vele regen die die dag viel. Hulde aan de dames die op de fiets de pijlen aanbrachten.

De wandeling 2e kerstdag
Op deze dag verzamelen de vrijwilligers zich al op tijd bij het Schuttershoes. Iedereen zocht zijn plaats op, het inschrijfbureau werd bemand, de parkeerwachters waren er en de mensen die de rustpost gingen bemensen gingen op weg naar de Veenrietweg naar de eeuwenoude boerderij (Meijer in de Bulten). Ook hier zijn wij met deze tocht al heel wat jaren te gast. De boerderij en cultuurgronden rondom deze eeuwenoude boerderij zijn in het bezit van de Diaconie Haaksbergen.

Enkele jaren geleden is bij deze boerderij een mooie ruime schuur gebouwd, waarin een fijne rustplaats gemaakt kan worden. De routeleiding gaat op weg om de routebordjes te controleren. Alles is op tijd klaar….de wandelaars kunnen komen!! Zij krijgen een routebeschrijving mee en ook een uitgebreide beschrijving van de omgeving waar men door wandelt.

De wandeling start dit jaar vanaf het Schuttershoes, clubgebouw van de Haaksbergse Schutterij. Het gebouw is eigendom dan de Haaksbergsche Schutterij en is de oudste vereniging in Haaksbergen, deze werd opgericht op 24 maart1785. Ik ben even de geschiedenis in gedoken en in het kort geef ik deze weer;

De folkloristische schutterijen, schuttersgilden en schutbroederschappen zijn ontstaan uit de historische schutterijen en dateren al uit de middeleeuwen en waren zuiver plaatselijke instellingen. Na 1814 veranderde de situatie. De lokale schutterijen werden vanaf dat jaar eenvormig georganiseerd. Ze kregen als taak het handhaven van binnenlandse orde en rust; en het dienen in tijden van oorlog en buitenlandse dreiging. Gemeenten met meer dan 2500 inwoners kenden een dienstdoende schutterij. In de overige gemeenten kwam een rustende schutterij. Deze werd pas actief in geval van oorlog. De staat versterkte de wapens en wapenuitrusting, terwijl de gemeente de kosten voor onderhoud en vervanging betaalde. In 1901 werden de schutterijen afgeschaft. De Haaksbergsche Schutterij ontstond op 24 maart 1785. Samen met vele dienstplichtigen waren de Haaksbergsche schutters na de Belgische opstand gedwongen in de jaren 1830-’34 actieve dienst te verrichten. In augustus 1834 keerden zij terug. Ter hunner ere werden Schuttersfeesten georganiseerd. De Schuttersfeesten in Haaksbergen worden gehouden tijdens het weekeinde eind Augustus/begin September, tegelijk met de Haaksbergsche kermis, die sedert eeuwen op deze datum wordt gehouden. Van deze traditie is men in de jaren negentig afgestapt en word de Kermis eind september gehouden. De schutterij houdt nu eigen 3daags feest eind Augustus/begin September in het Volkspark Scholtenhagen.

Tot aan 1976 kende de schutterij geen vaste leden, met uitzondering van enkele officieren, bielemannen en vendeliers. Degene die zich in die tijd geroepen voelde om aan het vogelschieten deel te nemen kon zich een week van te voren en zelfs nog enkele uren voor de aanvang, aanmelden als deelnemer. In 1976 werd besloten om over te gaan tot de aanschaf van 30 uniformen en het aangaan van een ‘vast’ lidmaatschap. Al vanaf 1999 praatte men over nieuwbouw, oftewel een eigen schuttersgebouw, waarin alle activiteiten van hun bloeiende vereniging gebundeld konden worden.
Een accommodatie met schietmogelijkheden voor kruisboog, luchtgeweer en handboog. Bovendien is er een oefenruimte voor de vendeliers, terwijl op de eerste verdieping de bestuurskamer is. In 2004 werd het fraaie Schuttershoes in gebruik genomen.

Vanaf een uur of negen druppelden de wandelaars binnen en om tien uur ging men op stap. De Commissie Wandel Evenementen had zoals altijd een fraaie rustige route uitgezet. Het was redelijk wandelweer wel koud en soms een buitje maar. Verspreid over de dag tussen negen en twee uur melden zich 374 wandelaars. Als je in de deelnemerslijst kijk zie je dat dat nog niet het aantal deelnemers is dat we voor de corona hadden. Maar het begin is er weer.
De deelnemers waren tevreden over de route door de Buurschap Honesch, het Landgoed Lankheet en uiteraard ontbrak de Oostendorper Watermolen maar ook het Waterpark niet.
Op de route stonden ook een zestal Midwinterhoornblazers, die tussen elf en twaalf uur “den oale’n roop” lieten weerklinken over de heidevelden en het boerenlandschap. Toen alle wandelaars binnen waren kwamen ook de medewerkers weer naar het Schuttershoes. Iedereen was tevreden over het verloop van deze wandeling. De dames die de rustpost bemanden hadden goed samengewerkt en redelijk verkocht. Samen werd nog even genoten van een drankje en hapje………het wandeljaar 2022 zat erop.
HH

Deelname cijfers Kerstwandeling in de afgelopen jaren:

Afstand
2022
2021-20
2019
2018
2017
20 km
27
140
135
120
15 km
70
204
176
125
10 km
155
549
448
319
5 km
122
312
281
203
Totaal
374
1.205
1.040
767
DIO leden
39
47
62
39