Verslag kerst wandeling

Kerstwandeling geslaagd.

De laatste wandeltocht die we in 2023 organiseerden was zoals gebruikelijk de Kerstwandeling. Ruimschoots op tijd waren de voorbereidingen klaar. In de weken voor de kerst regende het behoorlijk er viel veel water.
Dit zorgde voor sompige paden zeg maar veel modder. Er werden wandeltochten afgelast door diverse organisatoren. Ook in de CWE bij WKDIO werd hierover gediscussieerd, er werd toch besloten om deze wandeling door te laten gaan. De route zou waar nodig gewijzigd worden.

Zaterdag 23 december werd het materiaal voor het startbureau naar het Schuttershoes en de diverse zaken voor de rustpost bij de familie Hengeveld weggebracht. Zondag de 24e werd door een viertal personen de route bepijld. Een klus die mede door het weer en de modderige wegen en paden niet eenvoudig was. Daarnaast moesten ook de routes vanwege de vele regen die er was gevallen aangepast worden. Hulde aan de dames en heren die zorgden dat er de 2e Kerstdag gewandeld kon worden. De weersvoorspellingen voor die dag waren
redelijk.

De Wandeling door het Landgoed Lankheet.
Dinsdag 26 december 2e Kerstdag kwamen de vrijwilligers al op tijd bij elkaar in het Schuttershoes, ook de barmedewerkers van deze startplaats waren aanwezig en koffie/thee was al klaar. Vanaf 10.00 uur kon met starten voor de 20, 15, 10 of 5 kilometer.
Zoals gebruikelijk kregen de wandelaars een routebeschrijving mee, uiteraard waren de routes ook uitgezet met pijlen. De wandelaars ontvingen ook een folder waarin de beschrijving stond van de omgeving waar men wandelde. In deze folder met wetenswaardigheden begonnen we met een uitvoerige beschrijving van de Schutterij. De Haaksbergse Schutterij is een traditionele schuttersvereniging gevestigd in Haaksbergen. De schutterij heeft een lange geschiedenis die teruggaat tot in de 18e eeuw.
Het is een vereniging die zich toelegt op het behouden en bevorderen van de schutterstraditie, evenals het bevorderen van gemeenschapszin en saamhorigheid binnen Haaksbergen.

De schutterij heeft een belangrijke rol gespeeld in de lokale gemeenschap, zowel in vroegere tijden als in het heden. Historisch gezien was de schutterij oorspronkelijk een militaire eenheid die verantwoordelijk was voor de verdediging van de stad en de handhaving van de openbare orde. Tegenwoordig heeft de Haaksbergse Schutterij voornamelijk een ceremoniële en sociale functie. Sinds 1834 worden jaarlijks in augustus de Schuttersfeesten gehouden in het volkspark Scholtenhagen. In 1999 maakte men plannen voor een eigen verenigingsgebouw. Een accommodatie waar men veel schietmogelijkheden kon bedrijven. Het Schuttershoes kon men in 2004 in gebruik nemen. Ook in de genoemde folder werd aandacht gegeven aan het Volkspark Scholtenhagen, het Waterpark en het landgoed Het Lankheet.

Een aantal wandelaars vinden de het fijn om deze wetenswaardigheden te kunnen lezen. Anderen besteden hier geen aandacht aan of lezen ze later thuis.
Vanaf 10.00 uur kwamen de wandellaars binnen druppelen en dat ging door tot 14.00 uur. De 20, 15 en 10 kilometer hadden bij de gastvrije familie Hengeveld een rustpost. In de beschikbare garage was het heerlijk warm en hier kon men genieten van een drankje en hapje. Vrijwilligers van de vereniging verzorgden dat. Bij deze rust en op een aantal punten op de route stonden een aantal Hoksebargse Midwinterhoornbloazers die ‘den Ool’n roop’ lieten weerklinken. Ook hiervan genoten de wandelaars.

De 473 wandelaars die meeliepen aan deze wandeling waren tevreden over de fraaie route die ondanks de modder redelijk te lopen was. Zij bedankten de organisatie voor de mooie route en de goede organisatie. Een enkeling had een negatieve opmerking over de volgens hen te “natte” wegen.
Ondanks alles kunnen de CWE en alle vrijwilligers terugkijken op een geslaagde laatste wandeling van 2023.

Deelname cijfers Kerstwandeling in de afgelopen jaren:

Afstand
2023
2022
2020/21
2019
2018
20 km
75
27
140
135
15 km
72
70
204
176
10 km
184
155
549
448
5 km
142
122
312
281
Totaal
473
374
1.205
1.040
DIO leden
34
39
47
62