Verslag Algemene Ledenvergadering

Het jaar 2018 positief afgesloten tijdens de Algemene Leden Vergadering.

Op dinsdag 23 april hielden wij onze Algemene Leden Vergadering. Deze bijeenkomst werd redelijk goed bezocht, de waarnemende voorzitter Dirk Haan kon 43 leden verwelkomen in het Gängelhuuske. Uit het uitvoerige jaarverslag bleek dat het jaar 2018 een uitstekend geslaagd jaar was. Dit ondanks een kleine terugloop in ledenaantal van 277 naar 267. De deelname aan de wandelingen bleef stabiel. Er kwamen 10.441 wandelaars naar Haaksbergen hetgeen slechts 82 minder was dan in 2017.

Onze leden bezochten ook in het verslagjaar 2018 weer veel wandelingen in binnen- en buitenland en uiteraard ook de nodige vierdaagse wandelingen die ons land kent. “Samen met de door ons georganiseerde wandelevenementen en de doordeweekse wandelingen hebben wij de doelstelling om mensen door middel van wandelen in beweging te brengen weer ruimschoots gehaald”, aldus de vice voorzitter.

Ook de gezamenlijke ledenactiviteiten waren geslaagd. Met twee volle bussen naar de wereldhavendagen in Rotterdam en het klootschieten – dit jaar in Haaksbergen – samen met de HWU met 72 deelnemers.

Hij noemde het ook fijn dat wij het boekjaar 2018 met een positief saldo kon worden afgesloten.

Nieuwe voorzitter:
In april 2017 trad Hennie Horst af als voorzitter. Aangezien er geen opvolger was op dat moment werd een waarnemer in de persoon van Dirk Haan benoemd. Na 729 dagen kon Dirk tijdens deze ALV de hamer overdragen aan de nieuwe voorzitter Henk Heijman.

In de overige vacante plaats in het bestuur werd Hugo de Pijper benoemd. Hij volgde ook Wim Dammink op in de commissie Door De Weekse Wandelingen, hij zal hier de totale administratie op zich nemen. Bij de beheerscommissie van het Gängelhuuske nam Ria Timmer na 13 jaar afscheid, zij werd opgevolgd door Gerda Smid.

Verkeersregelaars:
Van 3 t/m 7 juni organiseert WKDIO voor de 61e keer de Avondwandelvierdaagse.  Men is bij WKDIO redelijk voorzien zijn van vrijwilligers voor diverse evenementen. Maar ook hier treed vergrijzing op. De nodige verkeersregelaars voor bijvoorbeeld de Avondvierdaagse zijn moeilijk te krijgen.

Voor de Avondvierdaagse zijn we nog op zoek naar vrijwilligers die 1 of meerdere avonden als verkeersregelaar willen optreden. Leden en niet-leden die hiervoor interesse hebben kunnen zich aanmelden via cwe@wkdio.nl.

In het kort de besluiten van de ALV van 23 april

 • Aantal aanwezigen 43 personen
 • Jaarverslagen over 2018 zijn na enkele wijzigingen goedgekeurd
 • Er is aan het bestuur decharge verleend voor het gevoerde financiële beleid
 • Theo Mentink en Jan Overbeek zijn herbenoemd voor 3 jaar
 • Hugo de Pijper is toegevoegd aan het bestuur
 • Henk Heijman is onze nieuwe voorzitter
 • Mark Meijerink is reserve kascommissie
 • Wim Dammink werd bedankt voor zijn werkzaamheden in de DDWW
 • Ria Timmer werd bedankt voor haar werkzaamheden in de beheercommissie
 • Gerda Smidt treed toe tot de beheercommissie
 • Zaterdag 20 juli bijeenkomst Vierdaagselopers (zie uitnodiging in dit blad)
 • De busreis was tijdens de ALV nog niet bekend, maar wordt nu de Paleizentocht op zaterdag 14 september in Den Haag
 • Zondag 20 oktober, Klootschieten Hengelose Wandel Unie – WKDIO (HWU is de gastheer)
 • Zaterdag 4 januari 2020 Nieuwjaarsinstuif.
 • Maandag 20 april 2020 Algemene Leden Vergadering.
 • Het activiteiten programma wordt nog aangevuld met een kadermiddag en een of meerdere lezingen (let op datums zullen in clubblad en op de website bekend worden gemaakt).
 • Goede doel Avondwandelvierdaagse wordt nogmaals bekeken
 • Start Avondwandelvierdaagse Holthuizen wordt in 2019 Basisschool het “Los Hoes”.
 • Kennedymars start weer vanaf de Sporthal de Bouwmeester
 • Eerste lus in de route wordt ingrijpend gewijzigd
 • Contributiebedragen 2019/2020 € 33,= (basis) en € 39,= (standaard)
 • In 2020 ondersteunen we de organisatie van de grote Twentse Midwinterhoornwandeling
 • In 2020 is kerstmis op vrijdag en zaterdag onze eigen Kerstwandeling wordt dan op de 3e (zondag) Kerstdag gehouden.