Geschiedenis

In de Haaksbergse gymnastiekvereniging DIO ontstond het idee om ook een wandelclub te gaan oprichten. Bij een aantal leden stuitte dit echter op enige weerstand, omdat men ledenverlies vreesde. Men zette door en op 19 september 1945 werd de R.K.W.V. DIO opgericht. Het bestuur werd gevormd door de heren:

H. Slotman voorzitter
N. Berendsen penningmeester
A. Somhorst secretaris
J. Effing lid

 

Onder de leiding van Antoon Somhorst en Nolly Berendsen werd getraind voor de eerste wandeltocht een zogenaamde “stertocht”. De trainingen werden gecontroleerd door de heren H. Slotman en N. Berendsen. Onder de nodige hilariteit werd er ook “geoefend” om bij het commando “Voorwaarts mars”, met het linkerbeen te beginnen. De start van de tocht vond plaats voor het gemeentehuis onder het toeziend oog van enkele K.T.T. controleurs. De beide groepen, in hun witte pakjes en oranje sjaals, stonden gereed voor het vertrek. Zestien tot twintig personen per groep stonden aangetreden, er mocht geen fout worden gemaakt want dat kostte punten. Nolly vond het nogal eng om zo in het openbaar, onder haar commando de groep te laten starten. De commandant van de herengroep moest dan maar één commando geven voor beide groepen. De groepen werden er nogmaals op geattendeerd om vooral gelijkmatig met het linkerbeen te beginnen. Daar kwam het commando “Voorwaarts mars”. De groep zette zich in beweging. Keurig werd de eerste stap gezet met het linkerbeen! Maar jammer genoeg begon de commandant, die het allemaal zo goed wist, met het rechterbeen!

Dit is het begin van de geschiedenis van Wandelkring DIO Deze geschiedenis kunt u lezen in het boekje “Stap voor Stap”. Dit boekje is voor € 5,00 verkrijgbaar bij:

Hennie Horst
Twijnerstraat 43, 7481KK Haaksbergen
Tel: 053-5723747
Email: info@wkdio.nl