Verslag A4D

60e ste Avondwandelvierdaagse Haaksbergen.

Dinsdagavond 29 mei vond de bespreking plaats voor de 60e avondwandelvierdaagse Haaksbergen. De organiserende commissie wandelevenementen met voorzitter Benny ter Huurne nam het gehele draaiboek van voor tot achter door. Het lijkt in eerste opzicht een verhaaltje voorlezen maar niets is minder waar. Bij het doornemen komen steeds weer punten aan het licht die aangepast moeten worden, met name de inzetbaarheid van vrijwilligers. Sommigen kunnen helaas bij nader inzien een dag niet terwijl een ander wel beschikbaar is. Als de laatste bladzijde van het draaiboek dichtgeslagen wordt is iedereen up to date. De benodigde vergunningen zijn binnen. Het wandelfeest kan beginnen, de organisatie is er klaar voor.

Maandagmiddag 4 juni om 15.00uur worden de volgeladen aanhangers opgehaald. Hekken om toegangswegen af te sluiten worden neergezet. Het schoolplein van de St.Bonifatiusschool verandert al snel in een kleurige startlocatie. De beachflags met daarop de startnummers wapperen vrolijk in de wind. Het weer is goed en de voorspellingen voor de gehele week zijn uitstekend. Zelfs zeer warm weer wordt voorspeld zonder regen of onweersbuien.

Ruim voordat de eerste wandelaars zich aandienen is de organisatie er helemaal klaar voor. De koffie heeft goed gesmaakt. Het is ongeveer 10 voor 6 dat wethouder Spiegel aankomt. We nemen de startprocedure door en zien tevreden toe hoe het plein met vooral jeugd volloopt. Wat een fantastisch gezicht. Ik maak nog de opmerking: “Wat fijn dat dit evenement al zoveel jaren zoveel mensen op de been brengt”, met de aanvulling: “wat zal ik blij zijn als al deze deelnemers en vrijwilligers vrijdagavond de finish passeren en goed en gezond huiswaarts keren”.

Na de gebruikelijke openingshandeling waarbij aandacht wordt besteed aan het goede doel van dit jaar, de stichting Hartekind, begint om 18.00 de av
avondwandelvierdaagse met eerst de 10 KM, gevolgd door de 5 Km en 3 Km. Om goed 18.30 is het plein leeg. De start is goed verlopen. Rond 20.15 uur is het grootste aantal deelnemers weer binnen, mensen van het rode kruis zitten lekker te kletsen op en bankje en zo hoort het ook te gaan.
Het opruimen van de startlocatie gaat super snel met de vele vrijwilligers die een hand uit de mouw steken. Om 20.45 verlaten we het schoolplein en worden de aanhangers weer naar de opslagruimte gebracht daar wachtend tot de volgende middag.

Hetzelfde geldt voor de start op dinsdag vanaf de RK basisschool Pius X, woensdag vanaf het Gängelhuuske, donderdag van basisschool de Holthuizen en vrijdagavond vanaf de markt. Het is alle avonden een waar feest.
De intocht op de vrijdagavond is ook een waar feest. Op de markt zorgen de Dwarsbloazers voor de nodige stemming. Dan komen de hoofdrolspelers, de wandelaars, vooraf gegaan door drie muziekkorpsen het marktplein oplopen. Het marktplein loopt vol met blije wandelaars, de meesten met een bos bloemen in de hand. De welverdiende medailles zijn omgehangen. Ondersteunt door een geweldige geluidsinstallatie worden de ruim 2.100 deelnemers door de organisatie en wethouder Nijhuis gefeliciteerd met het behaalde resultaat.
De check ter waarde van € 1077,– wordt door de wethouder overhandigd aan Joop en Leny Oosterkamp, grootouders van twee kleinkinderen met een ernstige hartafwijking. In hun dankwoord laten ze blijken heel blij te zijn met deze cheque en dat het geld goed ingezet zal worden.
De muziekkorpsen Crescendo Rekken, Harmonie Crescendo Buurse en Haaksbergse Harmonie spelen gezamenlijk een paar nummers en gaan daarna hun eigen weg. De spullen op de markt gaan weer op de aanhangers. De markt wordt schoon opgeleverd. In een interview met Sternet Haaksbergen begin ik dan ook op de vraag hoe is de week verlopen: Geweldig, super…
Een grote groep vrijwilligers besluit deze week met een drankje in het Gängelhuuske, er zijn broodjes kroket en de sfeer is fantastisch. Wat was en is WKDIO tot grote dingen in staat!

Een fantastische opmerking die ons ten deel viel is hier zeker op zijn plaats. Bij het afladen van de verkeershekken vrijdagmiddag aan de Geukerdijk hoek Lijsterstraat kom een man op leeftijd langzaam voorbij. Hij stopt even, kijkt ons met een vrolijk gezicht aan en zegt met een duidelijk Zuid Limburgs accent: Wat fantastisch dat er nog vrijwilligers zijn die zich in willen zetten voor een ander. Hij stapt enkele passen verder en draait zich om en zegt: Geweldig wat een service en aandacht voor omwonenden van de Kroonprins waar het defilé opgesteld word. Waar maak je het nog me dat een organisatie vooraf en brief op de deurmat laat vallen met wat er te gebeuren staat. Dank aan de organiserende vereniging. Daarna vervolgde hij breed lachend zijn weg. Wij waren heel blij met deze opmerkingen die we direct gedeeld hebben met de vrijwilligers. Later kwamen we er achter wie die bewuste meneer was. Oud schooldirecteur dhr Poot. Dhr Poot liep langzaam door om boodschappen te gaan doen, wij gaan in snel tempo verder met de eerst volgende activiteiten: de zomeravond wandelingen en dan de Kennedymars, de St. Nicolaas- en Kerst wandelingen.
Alle vrijwilligers gigantisch bedankt voor jullie fantastische inzet zodat deelnemers en vrijwilligers een veilige week hebben gehad.

PS: Op de terugweg naar Hengelo schoot het mij weer te binnen. We gaan morgenvroeg rond 04.00 uur op weg naar Oostenrijk en hebben geen druppel Grolsch in huis. En waarom is dat zo erg. Op onze planning staat een bezoek aan Sepp Praxmarer in het Kaunertal, een berggids die met velen van ons door de bergen is getrokken. En Sepp is dol op Grolsch.

Dirk Haan

60ste Avondwandelvierdaagse een wandelfeest voor jong en oud

Van 4 t/m 8 juni organiseerde wij als Wandelkring DIO voor de 60ste keer de Avondwandelvierdaagse, zoals altijd een waar wandelfeest voor jong en oud. Dankzij het prachtige zomerse weer en de inzet van de vele vrijwilligers slaagde ook deze editie weer uitsteken. Naast onze leden konden we mede dankzij een oproep in de krant om vrijwilligers het draaiboek voor dit evenement goed rond krijgen. Op slechts één avond moesten een drietal professionele verkeersregelaars worden “ingehuurd” worden.
Gezien het feit dat we elke dag op een andere plaats starten moet het startterrein elke dag opnieuw opgebouwd worden en de routes uitgezet worden. Dit verliep via een strak schema goed met voldoende mensen. We waren elke dag ruim op tijd klaar om de deelnemers goed te kunnen ontvangen

Maandag 4 juni: De start was vanaf de Sint Bonifatiusschool aan de Lijsterstraat. Het startveld was weer keurig ingedeeld met de fraaie startvaandels met het nummer van de scholen erop zodat de schooljeugd zijn plaats weer kan vinden. Ook de vele andere vlagen en spandoeken waren opgehangen. Dit alles gaf met de kleurrijke shirts van diverse scholen een kleurrijk geheel. Op de achtergrond draaide de discotheek de plaatjes.
Om 18.00 uur werd met een kortwoord door de voorzitter van onze vereniging en van Wethouder Annette Nijhuis namens de gemeente Haaksbergen welkom geheten. Zij wenste de deelnemers succes. De wandelaars konden op afroep per groep op weg voor hun afstand. De route ging deze avond door het Buurserzand een fraaie wandelgebied. Men genoot van de mooie wandeling.
De Commissie Wandel Evenementen had zich ook aangemeld voor de actie ‘een schone Avond4daagse’. Zij kregen veel propaganda materiaal hier voor toegezonden en veel vuilniszaken om mee te geven aan de wandelaars. Van het propagandamateriaal werd goed gebruik gemaakt. De vuilniszaken werd op het startterrein gebruikt en de pijlenophalers namen er één mee. Zij hoefde hier weinig gebruik van te maken omdat de route en rustplaatsen door de deelnemers op een goede en schone wijze werden achtergelaten.
Vlak voor de finish deelde de ondernemers van het winkelgebied “De Veldmaat’ een appel uit als gezonde snack. Veel deelnemers konden dit waarderen en snoepte deze op. Jammer genoeg waren en een aantal die meende ze (half afgegeten) te moeten weg gooien nabij de finish en op het schoolplein. Gelukkig kon een groepje daders worden betrap en gezamenlijk ruimde zij de troep op.
Toen tegen half negen bijna alle wandelaars binnen waren werd met vereende krachten het startterrein opgeruimd. De eerste avond zat erop.

Dinsdag 5 juni: de start was die avond vanaf de PIUS X School aan de W.H. Jordaansingel. Vanaf hier vertrokken de deelnemers voor een wandeling door het Volkspark Scholtenhagen en de omgeving van de eeuwenoude Oostendorperwatermolen. Een mooie wandeling en weer heerlijk wandelweer. De uitgedeelde ‘spekmuizen’ door de Haaksbergse ongediertebestrijder, die dit al vele jaren doet gingen er als koek in.
Deze tweede wandeldag verliep ook zonder problemen en de reacties van de deelnemers op de route waren goed.

Woensdag 6 juni: dag drie start altijd vanaf ons clubgebouw het Gängelhuuske aan de Molenstraat. Veel scholen nemen meestal een rustdag meestal komen maar z’n vier- tot vijf- honderd wandelaars aan de start. Dit jaar was de deelname deze avond groter een tweetal scholen met veel deelnemers liepen ne deze avond. Als reden gaven ze op dat men de route vanaf de startplaats op donderdag minder mooi vond. Naars schatting stonden er nu ruim 800 wandelaars aan de start. Ondanks het feit dat het startterrein kleiner is en het startbureau binnen is verliep alles goed.
De route ging via de buurschap Honesch naar het natuurreservaat Het Haaksbergerveen. Ook altijd een mooie rustige en afwisselende route. Alles verliep prima weer en voldaan kwamen de wandelaars weer aan de finish. De boel opruimen en op naar dag vier.

Donderdag 7 juni: de wandelaars starten deze avond vanaf Basisschool De Holthuizen. Zoals alle dagen loopt het inrichten van het startterrein weer vlot. Tegen half zes komen de wandelaars om hun startbewijs op te halen en vanaf zes uur wordt er weer gestart.
De route gaat deze avond door de buurtschap Brammelo. Een gebied dat mede door de aanleg van de nieuwe N18 doorsneden is. De reacties op deze route zijn de schrijver van dit verslag niet bekend.
De discotheek draait bij de binnenkomst er lustig op. Een aantal wandelaars komen binnen met bloemen of andere versnaperingen omdat hun vierdaagse er op zat. Zij ontvingen hun vierdaagsekruisje of volgspeld. Alles weer opruimen en nog een dag en het is al weer voorbij.

Vrijdag 8 juni ‘De laatste loodjes’: vanaf het marktplein vertrekt de wandemeute voor de laatste kilometers van de 60e Avondwandelvierdaagse. De 10 km vertrekt om 17.45 uur een half uur later de 5 km en als laatste om 18.45 uur de km. De route gaat door het Buurserzand naar de Veldmaat. In de Kroonprins wachten de Haaksbergse Harmonie, Muziekvereniging Crescendo Buurse en de Muziekvereniging Crescendo de wandelaars op. Hierna gaan de wandelaars getooid met bloemen of behangen met zakken snoep achter de muziek aan naar de finish op het marktplein. Langs de route en bij het eindpunt staat veel publiek. Bij de finish speelde de Dwarsbloazers en wachten de voorzitter van WK DIO, wethouder Edith van Spiegel en de heer en mevrouw Oosting als vertegenwoordigers van de Stichting Hartekind de wandelaars op.
Toen iedereen zich verzameld had op het marktplein werden de wandelaars gefeliciteerd met hun prestatie om deze avondwandelvierdaagse voor de eerste of zoveelste keer hadden volbracht door de voorzitter van WK DIO. Hij bedankte ook alle vrijwilligers die samen met sponsors, de mensen van het Rode Kruis, de muziekverenigingen en gemeente voor hun medewerking om deze 60e editie weer te kunnen doen slagen.
Hierna nam wethouder van Spiegel het woord. Zij sprak haar waardering uit voor de goede organisatie van het evenement door als die vrijwilligers van de Wandelkring DIO. Ook was ze blij dat bijna alle scholen mee liepen, bewegen voor de jeugd is belangrijk. Fijn dat met name de ouderraden zette zich in om mee te wandelen aldus de wethouder.

Na deze twee toespraken werd bekend gemaakt wat de jeugd bij elkaar had gelopen voor de Stichting Hartekind. De wethouder en dhr. Joop Oosting onthulde de cheque. De lopers hadden een bedrag van € 1077,00 bij elkaar gelopen.
Joop bedankte namens de Stichting Hartekind de wandelaars en stelde dat met dit bedrag gebruikt zal worden om meer onderzoek te doen om de kinderen op weg te helpen naar een gezond leven!
De muziekkorpsen speelde samen nog enkele marsen waaronder het vierdaagse lied, daarmee was de 60e Avondwandelvierdaagse 2018 voorbij.
De terrassen waren dankzij het mooie weer nog vol onze discoman stopte en bij café ‘de kornuiten’ begon toen de andere discotheek de muziek overnemen.
De vrijwilligers ruimden samen alles op en voor 22.00 uur was bijna alles weer op zijn plaats in de opslag van onze vereniging.
Gezamenlijk werd in het clubgebouw een drankje en hapje genomen. Bij dit samenzijn bedankte Dirk nogmaals alle vrijwilligers voor hun goed inzet weer bij het welslagen van dit wandelfeest voor jong en oud.
HH

Vrijwilliger tijdens de Avond4Daagse

Net als andere jaren ook dit jaar weer elke avond meegeholpen tijdens de avond4daagse als verkeersregelaar. Van tevoren een verplichte cursus via de computer gevolgd. Deze duurt ongeveer 30 tot 45 minuten. Gelukkig hoef je hiervoor niet op je examenuitslag te wachten want je weet meteen of je wel of niet geslaagd bent En dan begint het spektakel. Op maandag zijn de kinderen en ouders/begeleiders nog fit en vrolijk aan de start. Wel viel op dat ze aan het eind van de 1e dag al wel heel wat langzamer liepen en rustiger waren. Ja ja, zo’n avond4daagse is niet niks natuurlijk. Je moet er wel wat voor doen. Maar het is zó leuk om mee te maken. Als vrijwilliger krijg je veel voldoening uit het feit dat de wandelaars allemaal veilig de overkant halen en hun medaille kunnen verdienen. En de gezelligheid tijdens zo’n evenement! Altijd helemaal fantastisch. De mensen zijn enthousiast en daar word je als vanzelf ook vrolijk en enthousiast van. Aan zo’n evenement verleen je toch graag je medewerking! Het kost per avond maar een paar uur van je tijd. Dat moet je ervoor over hebben maar dan heb je wel een gezellige avond met veel voldoening. De routes per dag variëren en worden als prachtig ervaren. Je ontvangt dan ook vaak opmerkingen van de wandelaars dat ze de routes zo mooi vinden. Ze zijn lekker buiten, heerlijk met elkaar aan het kletsen, genieten van de natuur en de prachtige omgeving. En dat is nu precies waar het allemaal om draait. Dit jaar was er ook het geluk dat het alle avonden fantastisch weer was. Het weer was geen spelbreker, geen regen, de temperatuur was goed te doen (op een enkele hele warme avond na), wat wil je als organisatie nog meer? En dan de slotavond. Altijd geweldig om onder begeleiding van de muziekkorpsen de wandelaars richting het marktplein te zien lopen. De kinderen helemaal behangen onder de medailles, bloemen en snoep. Zij tevreden, ouders/begeleiders tevreden en de organisatie al helemaal. De hele week is zonder mankementen verlopen. Dat is toch super! En het mooist van alles is dat er ook voor het goede doel weer geld bij elkaar gelopen is. Zij zijn daar heel dankbaar voor. Organisatie, wat hebben jullie er weer een werk van gemaakt en wat is het allemaal goed georganiseerd. Geweldig gedaan, compliment daarvoor! Graag tot volgend jaar want ik verleen graag mijn medewerking aan dit grootse evenement.
JF

Deelname Avondwandelvierdaagse 2018:

Jaar
2018
2017
2016
2015
2014
2013
Voorinschrijving
1.946
1.948
2.070
2.157
2.224
2.162
Bij maandag
48
63
58
109
45
122
Bij dinsdag
5
4
18
3
33
10
Vrijw. Wiedenbroek
82
104
66
72
63
68
Subtotaal
2.081
2.119
2.212
2.341
2.365
2.362
Dagtochten
Maandag
6
4
14
23
24
22
Dinsdag
3
22
0
15
6
22
Woensdag
5
11
10
6
9
10
Donderdag
10
10
16
19
9
8
Vrijdag
8
20
26
31
24
9
Totaal
2.113
2.186
2.264
2.435
2.437
2.433