Verslag Fiets en wandeldag DDWW

Fiets-wandeltocht 26e verjaardag DoorDeWeekseWandeling.

Donderdag 28 september hebben we onze jaarlijkse DDWW verjaardag gevierd met de wel bekende fiets-wandeltocht. We waren met 49 personen, een goede opkomst. Met de fiets vertrokken wij uit Haaksbergen naar een voor de deelnemers onbekende bestemming. Toch altijd een verrassing waar de begeleiders op de fiets je heen brengen. Dit jaar was de locatie De Mölnhöfte in Diepenheim. We werden ontvangen met koffie, appeltaart én heel mooi weer. Na de koffie zijn we met twee groepen aan een heel mooie wandeling begonnen. Er kon gekozen worden uit een route van 6 en 9 kilometer. Rond 12.30 uur waren we allemaal terug en was er gelegenheid voor een drankje, waarna om 13.15 uur een goed verzorgd en smakelijk lunchbuffet op ons wachtte.

De fietstocht en wandeling waren zoals al veel voorgaande jaren door Harm van ‘t Ende uitgezet. Ook deze keer waren het weer een mooie fietstocht en een mooie wandeling. Harm heeft ons laten weten dat dit de laatste fiets-wandeltocht was die hij uitgezet heeft. Harm werd ook dit keer weer bedankt voor deze prachtige fietstocht en wandeling, dit bedankje werd onderstreept door applaus. We vinden het als commissie jammer dat hij stopt, maar hebben begrip voor Harm zijn keuze. Er zijn twee personen die aangegeven hebben de taak van Harm over te willen nemen. Gelukkig kunnen we dan volgend jaar rond september weer de jaarlijkse fiets-wandeltocht organiseren.
Jenny de Pijper

De fietstocht en wandeling geslaagd
Zoals in voorgaand stukje al werd geschreven fietsten we naar Diepenheim. Harm had een mooie rustige route uitgezet, vanaf het Gängelhuuske. De route was ongeveer 16 km. lang. In drie groepjes fietsten we deze route in een klein uurtje. Het was lekker weer, in het zonnetje op het terras gezeten met koffie met gebak en kletsen. Maar ja er ‘moest gewandeld’ worden. 10.45 uur startte de 9 km op en 5 minuten later ging de 6 km groep op stap.

Camping De Mölnhöfte ligt in een landelijke omgeving op twee kilometer afstand van het stedeke Diepenheim in de Hof van Twente. Gastvrijheid staat voorop bij deze camping. Dit hebben wij ook gemerkt, de ontvangst was prima. De camping heeft meerdere ruim opgezette velden. In 1967 is de familie Boonk begonnen met deze camping. Het is nog steeds een gezellig familiebedrijf. Met slechts enkele plaatsen in die tijd zijn ze nu uitgegroeid naar een 6 hectare camping. Men beschikt over jaarplaatsen, apart gelegen velden voor het toeristische kamperen en enkele bungalows / trekkershutten voor de verhuur. Er zijn diverse speeltuintjes over het hele terrein met aan de voorzijde onze nieuwe grote speeltuin. Daarnaast is er het zwembad of de visvijver vol met mooie karpers en andere witvis. Ook is het mogelijk om gebruik te maken van het eetcafé en terras.

Als we de fraaie camping verlaten komen we snel op de weg van Diepenheim naar Hengevelde, hier komen we langs de Watermolen Den Haller, deze korenwatermolen werd al vroeg in de Middeleeuwen genoemd. De molen wordt aangedreven door het water van de Diepenheimse Molenbeek die zijn water weer uit de Schipbeek ontvangt. De molen vormt het centrum van een buurtschap bestaande uit enkele boerderijen en huizen. Waarschijnlijk ligt hier ook de oorsprong van Diepenheim. Eén van de boerderijen is thans een restaurant.

De watermolen met omgeving, de status beschermd dorpsgezicht. Tot 1970 was de molen nog dagelijks in bedrijf. De boeren uit de omgeving lieten er hun graan malen. Terwijl de molenaar bezig was lieten ze zich een borrel inschenken in de boerderij waar nu het restaurant gevestigd is. Het meel namen ze vervolgens weer mee om er brood van te bakken of te voeren aan de varkens. De watermolen is nog grotendeels in zijn oorspronkelijke vorm bewaard gebleven. Hij staat op houten palen in de molenkolk. De geteerde houten gevels en uitgesleten traptreden tonen de sporen van het verleden. Dat neemt niet weg dat de molen na een recente restauratie weer in goede staat verkeert.

Al snel na de watermolen komen we in het landgoed Nijenhuis. Dit landgoed is bijna 200 ha. groot en is opengesteld voor wandelaars. De tuin en het park is in 1888 aangelegd naar het ontwerp van Hugo Poortman. Het Huis Nijhuis is opgenomen in de Zes kastelen fietsroute Diepenheim en de Hof van Twente fietsroute. Zowel het huis als de bijgebouwen worden privé bewoond en zijn niet voor publiek opengesteld. De geschiedenis van het huidige Nijenhuis gaat terug tot 1662 en het is ontworpen door de Amsterdamse architect Vingboons. De eigenaar van destijds, Roelof van Hoevell, had duidelijk de wens voor een eigentijds huis ontworpen door een gerenommeerde architect. Het is waarschijnlijk dat Vingboons nooit Diepenheim heeft bezocht, gezien de aanzienlijke afstand en hobbelige dagreizen per koets vanuit Amsterdam in die tijd. Tot aan het einde van de 18e eeuw bleef Nijenhuis binnen de familie Van Hoevell. In 1799 werd het landgoed verworven door Gerrit Schimmelpenninck, een wijnhandelaar uit Deventer. Hij deed dit ten behoeve van zijn zoon Rutger Jan (1761-1825), die advocaat was in Amsterdam en een zeer actieve rol speelde binnen de Patriottische beweging. Hij heeft tot aan het einde van zijn leven regelmatig langere periodes op Nijenhuis doorgebracht. Sindsdien is het landgoed binnen de familie gebleven en tot op heden onafgebroken bewoond geweest. Het huis is in 1860 en 1914 uitgebreid met in totaal vier torens, die het geheel een majestueus karakter verlenen.

De wandelaars kunnen genieten van een typisch Twents kleinschalig landschap rond de Diepenheimse Molenbeek. Deze beek is begin 19e eeuw als aanleiding genomen om een wandelbos aan te leggen met slingerende paadjes en rustieke doorkijkjes. De Molenbeek stroomt van de Buurserbeek langs de Watermolen Den Haller onder het Twentekanaal (iva een onderleider) naar de Regge. Ecologisch gezien is de beek van grote waarde voor soorten als de ijsvogel en de grote kwikstaart. De Mollenbeek wordt niet alleen bij de molen gestuwd. Ter hoogte van de Nijenhuizerlaan ligt een historische stuw die ervoor zorgt dat een deel van het water wordt omgeleid door de gracht en vijvers rond het Nijenhuis. De route die Harm voor de wandelaars heeft uitgezet laat ons veel van dat moois zien.

Wij passeren een bergje, onder dit bergje schuilt een ijskelder. Vroeger haalde de tuinman van Nijenhuis in de winter blokken ijs uit de vijvers. De ijsblokken konden in deze kelder tot aan de volgende winter bewaard blijven. Nu huist er een vleermuizenkolonie. Zoals in veel natuurgebieden word ook in het Landgoed gewerkt aan het ontwikkelen van nieuwe natuur. Dat gebeurt in samenwerking met Landschap Overijsel en het IVN Diepenheim. Maar ook wel “oude bomen” werden gekapt. Naast de prachtige waterpartijen, het Nijenhuis en de bospaden zagen we ook fraaie boerenerven, met de zwart-witte luiken die veelal pachtboerderijen waren. Aan de boerderij (Prinsendijk) heb ik nog de nodige herinneringen, het was 35 jaar geleden en nog 10tal jaren daarna een van de rustposten in de Kennedymars. De wandelaars kregen daar een beker melk die we rechtstreeks uit de grote melktank konden tappen. Over een wandelpad langs een weiland gingen we richting de Camping waar iedereen tegen 12.30 uur weer terug was. Even na kletsen op het terras met een drankje. Ondertussen werd het voortreffelijke lunchbuffet klaar gezet. Rond 15.00 uur ging iedereen op eigen gelegenheid huiswaarts, ook de 26e verjaardag van de DDWW was uitstekend geslaagd.
Nogmaals dank aan Harm en de voortreffelijke ontvangst en verzorging door familie Boonk met haar personeel.
Hennie Horst