Informatie

Wandelkring DIO (Door Inspanning Ontspanning) Haaksbergen is opgericht op 19 september 1945. In de bijna zeventig jaar dat de vereniging bestaat is er veel veranderd binnen de wandelsport in het algemeen en uiteraard bij DIO ook, maar de doelstelling is niet veranderd.

Wandelkring DIO heeft nog steeds tot doel het bevorderen van de wandelsport. Zij doet dit door middel van deelname aan en het organiseren van wandeltochten.
Verder geeft de vereniging informatie en voorlichting via Gängelproat. In dit blad vindt men veel nieuws over wandelevenementen en adviezen over het wandelen.

In 2010 heeft Wandelkring DIO van de KNBLO-NL het predikaat Wandelsportcentrum gekregen. Wandelkring DIO en het Wandelsportcentrum werken samen met de trainers en wandelsportbegeleiders om vele wandelvormen te propaganderen vanuit het Regionaal Wandelsportcentrum Haaksbergen. Alle activiteiten kunt u op de website vinden.

Wandelkring DIO is een vereniging met ruim driehonderddertig leden. Deze leden komen hoofdzakelijk uit Haaksbergen, maar ook uit de regio. In de eerste 35 jaar van het bestaan werd door de DIO leden uitsluitend in groepsverband aan de wandeltochten deelgenomen. Tegenwoordig gaat men individueel of in kleine ‘groepjes’ aan de wandel. Men kiest de afstand die past bij zijn/haar trainingsschema voor de deelname aan b.v. de Vierdaagse, Kennedymars of een grote buitenlandse trektocht. Het gehele gezin kan dus mee wandelen.

Wandelkring DIO is aangesloten bij KWBN. Deze organisatie geeft jaarlijks het Landelijke Wandelprogramma uit. Hierin staan meer dan 1000 wandelevenementen. DIO leden ontvangen elk jaar gratis zo’n boekje. Verder ontvangt men ook een gratis wandelboekje, waarin men de gewandelde kilometers kan bijhouden. De lidmaatschapskaart van KWBN geeft recht op reductie bij bijna alle wandeltochten in Nederland. DIO leden zijn automatisch lid van KWBN. Deze organisatie geeft vijf keer per jaar een bondsblad uit, dat krijgen leden ook toegestuurd.

Wandelkring DIO is ook aangesloten bij het Internationale Volkssport Verbond (IVV)

De meeste activiteiten van Wandelkring DIO vinden plaats vanuit of in het clubgebouw het “Gängelhuuske” aan de Molenstraat 56 te Haaksbergen.


Heeft u interesse voor de wandelsport, geeft u dan op als lid van de Wandelkring DIO en maak een keuze uit onderstaande contributie mogelijkheden:

  1. KWbN compleet, korting op KWbN wandeltochten, 4 x per jaar het blad wandel.nl, korting bij partners van de KWbN, het landelijk wandeplrogramma en de digitale nieuwsbrief.
  2. KWbN basis, korting op wandeltochten en het landelijk wandelprogramma.
  3. KWbN nieuwsbrief, je ontvangt alleen de nieuwsbrief en krijgt geen korting op wandeltochten, uiteraard ontvang je wel korting bij onze eigen wandeltochten.
  4. Alleen lid van onze vereniging, dus geen korting op de KWbN wandeltochten, uiteraard wel bij door onze vereniging georganiseerde wandeltochten.

Contributiebedragen:

Vorm 2023 2024 2025 2026
1. KWbN compleet *2 € 44,50 € 46.25 € 48,00 € 55,00
2. KWbN basis *2 € 35,50 € 36,50 € 37,50 € 41,50
3. KWbN Nieuwsbrief € 21,50 € 21,50 € 21,50 € 21,50
4. Alleen lid DIO € 21,50 € 21,50 € 21,50 € 21,50

*2 De bedragen in de eerste twee rijen voor de jaren 2024 en verder nog kunnen wijzigen indien de KWbN gebruik  maakt van haar mogelijkheid om de afdracht te verhogen met een inflatiecorrectie op basis van de  consumentenprijsindex van het CBS.