Energietekort DDWW

Wát??? Energietekort bij DIO? Wordt er niet genoeg gewandeld? Niet fanatiek genoeg, niet ver genoeg?
Nou, dat is niet helemaal wat ik bedoel. Maar het is wel zo dat het internationale energietekort en de daardoor gestegen energieprijs ook ons treft. We hebben niet alleen met een hogere rekening te maken, er zijn ook indirecte consequenties.

Een daarvan is dat de Sterruiters ons niet langer kan ontvangen onder de oude voorwaarden. Door de sterk verminderde opbrengsten (minder wandelaars, meer uitgaven aan energie) zagen ze zich genoodzaakt een hogere bijdrage van ons te vragen en wel een verdubbeling. Een bijdrage die we niet kunnen betalen, althans niet als we de wandelingen inclusief een kop koffie voor € 2 willen blijven aanbieden. Zodoende nemen we helaas afscheid van de locatie ‘Sterruiters’. Zowel het bestuur van de manege als wij vinden het erg jammer, we zijn er altijd fijn ontvangen. Een kleine prijsverhoging hadden we kunnen verdragen, maar een verdubbeling van het bedrag, hoe redelijk hun berekening ook is, zit er niet in.

De locaties Gängelhuuske en AVH blijven voorlopig onder de oude voorwaarden beschikbaar en voor de Sterruiters zijn we naarstig op zoek naar vervanging. We zijn in overleg met de beheerders van de Schaapskooi om het veengebied toch binnen wandelbereik te hebben. Te zijner tijd worden de data van de startlocaties op de website gezet en komt er ook een papieren versie op de inschrijftafel te liggen.

Comments are closed.