Bijeenkomst vierdaagse lopers

Hallo allen,

Hierbij nodigen wij de vierdaagse wandelaars uit die in het afgelopen wandeljaar (augustus 2018 / juli 2019) mee hebben gedaan aan een wandelvierdaagse waar men tenminste 20 kilometer per dag heeft gewandeld om op zaterdag 20 juli de huldiging bij te wonen van de vierdaagse wandelaars.

Om een en ander goed te organiseren is het noodzakelijk dat wij weten welke vierdaagse(n), welke afstanden en voor de hoeveelste keer je aan de betreffende vierdaagse(n) hebt deelgenomen.

Wij vragen jouw aanmelding samen met deze gegevens bij voorkeur te mailen aan het bestuur@wkdio.nl of schriftelijk aan Hennie Klootwijk, St Janstraat 17 7543 TH  ENSCHEDE, geef ook even op met hoeveel personen jullie komen.

Onder het genot van een drankje kunnen we dan de ervaringen delen met de andere vierdaagselopers, hun familieleden en belangstellenden.

Aanmelden dient zoals in het clubblad staat voor 10 juli plaats te vinden, echter i.v.m. vakanties willen wij jullie nu al vragen als je komt geef je alvast op met bovenstaande gegevens.

Tot slot willen wij een ieder die, die nog gaat deelnemen aan een vierdaagse veel wandelplezier toe.

namens het bestuur van de Wandelkring DIO

Henk Heijman                Hennie Klootwijk voorzitter                        waarnemend secretaris

Comments are closed.