Algemene Ledenvergadering uitgesteld

Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING WANDELKRING DIO

Deze wordt gehouden op maandag 20 APRIL 2020
Aanvang 20.00 uur in het Gängelhuuske.

i.v.m. het corona virus tot nader order uitgesteld

De agenda en de daar bijbehorende stukken worden u medio
april 2020 toegezonden.

Op de agenda staan uiteraard de diverse jaarverslagen over 2019.
Het vaststellen van jaarprogramma 2020/2019 en de benoeming van de
leden voor de diverse commissies
Ook de bestuursverkiezingen staan weer op de agenda.

Bij de bestuursverkiezingen zijn:
Dirk Haan aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode.
Theo Stortelder is  aftredend en niet herkiesbaar.
Het bestuur heeft  nu weer twee vacatures. Wij zijn op zoek naar een secretaris
En een 2e penningmeester.

Kandidaat stelling:
Kandidaten voor het bestuur en/of de commissies kunnen tot aan de vergadering worden aangemeld. Kandidaten dienen schriftelijk te worden aangemeld, met een bereidheidsverklaring dat men indien men gekozen/benoemd wordt de functie aanvaard.
Kandidaten voor het bestuur dienen door tenminste vijf leden te worden voorgedragen/gesteund.

Bezoek deze vergadering……noteer de datum in uw agenda.
De algemene vergadering is de vergadering waarin besluiten kunnen worden genomen.

 

Comments are closed.