Algemene Ledenvergadering WK DIO

Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING WANDELKRING DIO

Deze wordt gehouden op maandag 20 april 2020
Aanvang 20.00 uur in het Gängelhuuske.

De agenda en de daar bijbehorende stukken worden u
medio april 2020 toegezonden.

Op de agenda staan uiteraard de diverse jaarverslagen over 2019.
Het vaststellen van het jaarprogramma 2020/2021 en
de benoeming van de leden voor de diverse commissies.
Ook de bestuursverkiezingen staan op de agenda.

Het bestuur heeft nog één vacante plaats.

Kandidaat stelling:
Kandidaten voor het bestuur en/of de commissies kunnen
tot aan de vergadering worden aangemeld.
Kandidaten dienen schriftelijk te worden aangemeld, met een bereidheidsverklaring
dat men indien men gekozen/benoemd wordt de functie aanvaard. Kandidaten
voor het bestuur dienen door tenminste vijf leden te worden voorgedragen/gesteund.

Bezoek deze vergadering……noteer de datum in uw agenda.
De algemene vergadering is de vergadering waarin besluiten kunnen worden genomen.

Comments are closed.