Algemene Ledenvergadering WK DIO

Uitnodiging

ALGEMENE LEDENVERGADERING WANDELKRING DIO

Deze wordt gehouden op dinsdag 23 APRIL 2019
Aanvang 20.00 uur in het Gängelhuuske.

De agenda en de daar bijbehorende stukken worden u
medio april 2019 toegezonden.

Op de agenda staan uiteraard de diverse jaarverslagen over 2018.
Het vaststellen van het jaarprogramma 2019/2020 en
de benoeming van de leden voor de diverse commissies.
Ook de bestuursverkiezingen staan weer op de agenda.

Bij deze bestuursverkiezingen zijn Jan Overbeek en Theo Mentink aftredend
en herkiesbaar voor een nieuwe periode.

Het bestuur heeft sinds 2017 twee vacante plaatsen waaronder die van de voorzitter.
Gelukkig zijn we er in geslaagd om een tweetal kandidaten te vinden om het
bestuur weer op volle sterkte te brengen.

Het bestuur stelt voor om Hugo de Pijper aan het bestuur toe te voegen.

Verkiezing voorzitter:
Het bestuur stelt voor om Henk Heijman als voorzitter te benoemen

Kandidaat stelling:
Kandidaten voor het bestuur en/of de commissies kunnen
tot aan de vergadering worden aangemeld.
Kandidaten dienen schriftelijk te worden aangemeld, met een bereidheidsverklaring
dat men indien men gekozen/benoemd wordt de functie aanvaard. Kandidaten
voor het bestuur dienen door tenminste vijf leden te worden voorgedragen/gesteund.

Bezoek deze vergadering……noteer de datum in uw agenda.
De algemene vergadering is de vergadering waarin besluiten kunnen worden genomen.

Comments are closed.