Algemene Ledenvergadering Wandelkring DIO

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Wandelkring DIO

Deze wordt gehouden op maandag 23 april 2018
Aanvang 20.00 uur in het Gängelhuuske.

De agenda en daar bijbehorende stukken worden u medio
april 2018 toegezonden.

Op de agenda staan uiteraard de diverse jaarverslagen over 2017.
Het vaststellen van jaarprogramma 2017/2018 en de benoeming van de
diverse commissies.
Ook de bestuursverkiezingen staan weer op de agenda.

Bij deze bestuursverkiezingen zijn Hennie Klootwijk, penningmeester en Johan Ordelmans,
Algemeen bestuurslid aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode
Het bestuur heeft sinds 2017 twee vacante plaatsen namelijk die van
Voorzitter en secretaris. Wie komt het bestuur versterken!!

Kandidaat stelling:
Kandidaten voor het bestuur en/of de commissies kunnen tot
aan de vergadering worden gesteld.
Kandidaten dienen schriftelijk te worden aangesteld, met een bereidheidverklaring
dat men indien men gekozen / benoemd wordt ook de functie aanvaard.
Kandidaten voor het bestuur dienen door ten minste vijf leden te worden voorgedragen/gesteund.

Bezoek ook deze vergadering …… noteer de datum in uw agenda.
De algemene vergadering is de wetgevende macht binnen onze vereniging.

Comments are closed.