Klootschieten

KLOOTSCHIETEN WKDIO en HWU

Twee jaar gelden hebben wij na een groot aantal jaren de jaarlijkse klootschieten weer opgepakt samen met de Hengelose Wandel Unie (HWU). In 2016 waren de HWU’ers’ onze gasten en vorig jaar waren wij als WKDIO gast in Hengelo.

UITNODIGING:
Het bestuur van de WKD nodigt bij deze haar leden en de leden van de Hengelose Wandel Unie uit om deel te nemen aan de jaarlijkse klootschietwedstrijd.
Deze wordt gehouden op zondag 21 oktober 2018 aanvang 10.00 uur.
U wordt verwacht om 10.00 uur aanwezig te zijn in het Gängelhuuske, Molenstraat 56 te Haaksbergen
Hier staat de koffie/thee klaar met iets lekkers. Nadat de koffie/thee op is en de teams zijn samengesteld gaan we naar het wedstrijdveld om hier te strijden voor de eer en eeuwige roem!

Onderweg is er een drankje en aan het eind staat er een lekker buffet klaar. Deelname voor leden en hun huisgenoten is gratis.
Geef u op voor 14 oktober a.s. voor deze gezellige bijeenkomst bij:
Johan Ordelmans, jwordelmans@ziggo.nl. of telefoon 053-5721084 of 06 42761317.
Wij hopen dat er een grote opkomst van onze leden en die van de HWU voor deze sportieve wandeling met hindernissen!

Bestuur Wandelkring DIO Haaksbergen mede namens het bestuur van de HWU.

Algemene Ledenvergadering Wandelkring DIO

Uitnodiging

Algemene Ledenvergadering Wandelkring DIO

Deze wordt gehouden op maandag 23 april 2018
Aanvang 20.00 uur in het Gängelhuuske.

De agenda en daar bijbehorende stukken worden u medio
april 2018 toegezonden.

Op de agenda staan uiteraard de diverse jaarverslagen over 2017.
Het vaststellen van jaarprogramma 2017/2018 en de benoeming van de
diverse commissies.
Ook de bestuursverkiezingen staan weer op de agenda.

Bij deze bestuursverkiezingen zijn Hennie Klootwijk, penningmeester en Johan Ordelmans,
Algemeen bestuurslid aftredend en herkiesbaar voor een nieuwe periode
Het bestuur heeft sinds 2017 twee vacante plaatsen namelijk die van
Voorzitter en secretaris. Wie komt het bestuur versterken!!

Kandidaat stelling:
Kandidaten voor het bestuur en/of de commissies kunnen tot
aan de vergadering worden gesteld.
Kandidaten dienen schriftelijk te worden aangesteld, met een bereidheidverklaring
dat men indien men gekozen / benoemd wordt ook de functie aanvaard.
Kandidaten voor het bestuur dienen door ten minste vijf leden te worden voorgedragen/gesteund.

Bezoek ook deze vergadering …… noteer de datum in uw agenda.
De algemene vergadering is de wetgevende macht binnen onze vereniging.

Vrijwilligers gevraagd

Vrijwilligers gevraagd

Enkele weken geleden heeft u van de Commissie Wandel Evenementen een brief ontvangen met de vraag of u ook dit jaar weer wilt of kunt meewerken aan de Stiepelwandeling te Buurse, de Avondwandelvierdaagse Haaksbergen en de Zomeravondwandelingen. Deze wandelevenementen kunnen alleen slagen als we voldoende vrijwilligers hebben. Dus meld u aan als medewerker.

Gelukkig kunnen we de vele posten zoals het startbureau, routeuitzetters en onze eigen verzorgingsposten over het algemeen goed invullen.

Verkeersregelaars bij de avondwandelvierdaagse:
Voldoende verkeersregelaars vinden blijft altijd een probleem. De Avondwandelvierdaagse is een wandelfestijn voor jong en oud. De grote deelname van de leerlingen van het basisonderwijs vraagt op de vijf wandelavonden in een korte tijd inzet van een groot aantal verkeersregelaars. Hoe groter het aantal vrijwilligers dat zich als verkeersregelaar wil in zetten voor dit evenement, des te gemakkelijker is het voor ons om het draaiboek samen te stellen. Ook bespaart dit in de kosten want als wij een bureau met professionele verkeersregelaars moeten inschakelen kost dit veel geld en zullen we het deelnemersgeld voor de schooljeugd moeten verhogen. Dit laatste willen we liever niet dus wie helpt ons!!

Meld u aan als vrijwilliger en doe een kort examen voor verkeersregelaar. De wetsregeling evenementenverkeersregelaar is vereenvoudigd met ingang van 1 oktober 2017.

Help ons en geef de basisleerlingen een mooie en veilige Avondwandelvierdaagse.

Voor aanmelden en nadere informatie neem contact op met Anny Hilderink, cwe@wkdio.nl. of 053-5726821

Sint Nicolaas op bezoek

Sint Nicolaas op bezoek:

Al ruim veertig jaar is de Wandelkring DIO eind november en de eerste week van december actief als hulp Sint. Wilt u tijdens uw Sinterklaasfeest genieten van een bezoek van de Goedheiligman met de enige echte zwarte Pietermannen trek dan aan de bel de Wandelkring DIO. Bel dan na 19.00 uur naar Hennie Klootwijk 053 – 434351740. Beschikbare datum 2,3 en 5 december.

Klootschieten HWU en WKDIO

In 2016 hebben wij als WKDIO bij het jaarlijkse klootschieten de Hengelose Wandel Unie (HWU) weer uitgenodigd. Het beviel hen zo goed dat zij ons toen al uitnodigen om in 2017 bij hen te komen voor deze jaarlijkse klootschietwedstrijd.

Wij worden op zondagmorgen 22 oktober om 10.00 uur verwacht in het Wandelhuis, Twekkelerweg 249 in Hengelo. Hier staat de koffie/thee klaar Nadat de koffie/thee op is en de teams zijn samengesteld gaan we naar het wedstrijdveld om hier te strijden voor de eer en eeuwige roem!

Onderweg is er een drankje en aan het eind staat er een lekker buffet klaar. Deelname voor leden en hun huisgenoten is gratis.

Geef u op voor 15 oktober a.s. voor deze gezellige bijeenkomst bij:

Johan Ordelmans, jwordelmans@ziggo.nl. of telefoon 053-5721084 of 06 219 42 637.

Indien u geen vervoer hebt, vraag hem of er nog bestuurders zijn die een plaats hebben in hun auto.

De HWU en wij hopen dat er een grote opkomst is voor deze sportieve wandeling met hindernissen!

Bestuur Hengelose Wandel Unie en Wandelkring DIO Haaksbergen.

Proefles sportief wandeltraining met AH- NOC*NSF sportactie

Kennismaken met nieuwe uitdagende beweegvormen?

Dan kan een sportief wandeltraining een nieuw uitdaging zijn. Sportief wandeltrainingen, waarbij diverse spiergroepen getraind worden onder begeleiding van een gediplomeerd allroundwandelsportinstructeur.

In Haaksbergen biedt  allround wandelsportinstructeur/ voedingsconsulente Ellen van de lande u de mogelijkheid om het sportief wandelen via deze spaaractie gratis uit te proberen.

Klanten van Albert Heijn kunnen van 4 t/m 24 september in alle winkels van Albert Heijn in Nederland meesparen voor vijf keer gratis sporten per volle spaarkaart. Vervolgens is er nog een week extra om de volle spaarkaarten in te leveren bij de kassa’s van Albert Heijn. Sporten bij de duizenden aangesloten lokale sportclubs kan gelijk vanaf de start van de AH Sportactie t/m 3 december.

NOC*NSF en Albert Heijn werken samen om een actievere levensstijl voor iedere Nederlander toegankelijker te maken. 

Via de zoek- en boekmodule, op www.ahsportactie.nl, kun je je vanaf 4 september aanmelden bij sportclubs in de buurt. Volle spaarkaarten kunnen t/m 1 oktober worden ingeleverd bij de kassa’s van Albert Heijn. Sporten bij de duizenden sportclubs door heel Nederland kan gelijk vanaf de start van de AH Sportactie tot 3 december.

Verzilver uw spaarkaart op website ahsportactie.nl.

Meer informatie over de sportief wandeltrainingen vindt u via: www.ellenvandelande.nl

Nationale Voetendag 17 september 2017

BEVRIJD JE VOETEN EN LAAT JE VERRASSEN!

Ellen van de Lande, trainer Regionaal Wandelsportcentrum Haaksbergen organiseert op deze 2e Nationale Voetendag een blote voetenwandeling.

Bevrijdt je voeten uit die stevige schoenen en gebruik ze! Jouw voeten hebben dezelfde mogelijkheden als je handen. Ze zijn fijngevoelig en zeer ingenieus opgebouwd. Het mooie van je lijf is dat wat je gebruikt ook sterker wordt.

Wandel blootsvoets in de natuur, voel je voeten herleven en ervaar een algehele ontspanning in je lichaam, hoofd en een stroom van nieuwe energie.

BEN JIJ ERBIJ ?  

De start van deze wandeling: Parkeerplaats ’t Molenbelt (Buurse), Stendermolenweg 9, Haaksbergen, aanvang 11.00 – einde ca. 12.30 uur.
Gewandeld wordt in een kleine groep en in een rustig tempo maken wij in circa 1,5 uur kennis met de bijzonderheden van onze voeten.
De deelname is voor volwassenen € 5,00 en kinderen tot 10 jaar € 2,5
Opgave (verplicht) bij Ellen van de Lande: 053ellen@gmail.com. Ovv Blote voetenwandeling 2017. Na aanmelding ontvang je een bevestiging en overige informatie.

Busreis 2017: De Visserijwandeling in Spakenburg.

Het is langzamerhand traditie geworden: de jaarlijkse busreis met de mogelijkheid te wandelen in een andere omgeving of tijdens een bijzonder evenement. We hebben gewandeld tijdens de Wereldhavendagen in Rotterdam, de Paleizentocht in Den Haag, in Alkmaar tijdens de viering van het Alkmaars Ontzet, in Elburg op de dag van het Bokbierfestival en afgelopen jaar de Hanzetocht in Kampen.

Dit jaar gaan we op zaterdag 2 september a.s. naar Spakenburg, ook een stad aan de voormalige Zuiderzee. In Spakenburg wordt ieder jaar de Visserijwandeltocht georganiseerd met afstanden van 5, 10, 15 en 20 kilometer.
Op dezelfde dag wordt ook de jaarlijkse Visserijdag gehouden.
Vereniging de Bruine Vloot Spakenburg is initiator en organisator van dit festijn. Bezoekers worden ondergedompeld in de sfeer van de ooit zo levendige visserijcultuur in dit voormalige Zuiderzeedorp.
Het aantrekkelijke evenement speelt zich voornamelijk af in en rond de haven èn op de prachtig gerestaureerde scheepswerf Nieuwboer met de Rode Loods. In de haven liggen meer dan 30 botters met daaromheen authentiek vismaterieel. Alle deelnemers van groot tot klein ziet u gekleed in de prachtige klederdracht uit die dagen: zij tonen u de ‘sjuut van groof’ in volle glorie! U waant zich terug in de tijd van een eeuw geleden.
Uiteraard wordt de dag weer afgesloten met een lekker buffet.

Programma:

08:00 vertrek bushalte Enschedesestraat hoek Fazantstraat

16:30 vertrek naar Haaksbergen

18:00 Buffet bij Cafë restaurant de Oude Molen

20:00 Eind